2004

Pojawia się u nas pierwsza maszyna sterowana numerycznie.