CNC możliwości

Frezowanie CNC

Frezowanie – w zakresach 760 x 400 x 500 mm, również z 4 osią